×

Getijden

Getijden

Hau dat kummt, dat dat Ebbe un Flaut gefft

Hoe komt het dat het water zoals hier bij het Noordzee-eiland Borkum binnen 24 uur twee keer heen en weer beweegt?

Daarvoor is de getijdenstroom verantwoordelijk, die als gevolg van de aantrekkingskracht van de maan optreedt. Het deel van de aarde dat naar de maan gericht is, is het meest blootgesteld aan de aantrekkingskracht van de maan, hetgeen van invloed is op het water in de oceanen. Dat water wordt als het ware omhoog getrokken en op de naar de maan gerichte kant ontstaat hoog water – vloed. Een tweede kracht, de middelpuntvliedende kracht, werkt aan de andere kant van de aarde. Door de rotatie rond een gemeenschappelijke as van de aarde en de maan wordt het water daar letterlijk als in een zweefmolen naar buiten geslingerd. Zo ontstaat een tweede vloedberg. Deze beide vloedbergen bewegen altijd met de maan mee rond de aarde. Waar geen vloed is, daar is het dan eb. De maan heeft niet precies 24 uur nodig voor de reis om de aarde. Deze reis van de maan duurt iets langer, namelijk 24 uur en 51 minuten.

Daarom verschuiven de tijden van eb en vloed ook elke dag met ongeveer een uur.

Getijden
Getijden