×

Kerken op Borkum

Kerken op Borkum

Drie kerken op een eiland

Er zijn zelfs drie kerken op Borkum. Veel vakantiegangers op het eiland gebruiken hun verblijf om een kerkdienst bij te wonen en rust te vinden ver weg van de drukke straten. Er zijn drie bezienswaardige kerken die zich kenmerken door een actief gemeenteleven.

Piktogramm zum Thema: De evangelisch-gereformeerde kerk

De evangelisch-gereformeerde kerk

Meer informatie Meer informatie hier

Piktogramm zum Thema: De evangelisch-lutherse kerk Borkum

De evangelisch-lutherse kerk Borkum

Meer informatie Meer informatie hier

Piktogramm zum Thema: De katholieke kerkgemeenschap

De katholieke kerkgemeenschap

Meer informatie Meer informatie hier

Bildmarke des Borkum-Logos

De evangelisch-gereformeerde kerk

Drempelvrije toegang via de zuidelijke ingang, bord met bewegwijzering voor de kerk

Borkumer Evangelisch-Reformierte Kirche
Evangelisch-reformierte Kirche

De huidige kerk werd in 1896/1897 in de neogotische stijl gebouwd. De gereformeerde gemeente Borkum is de enige eilandgemeente van de gereformeerde landskerk. De kerk biedt ruimte aan 800 gelovigen en op zondag zit de kerk meestal vol vakantiegangers. Sinds 1973 staat hier een orgel van de Berlijnse orgelbouwer Karl Schuke. De orgelconcerten, die hier regelmatig worden gehouden, zijn niet alleen populair bij toeristen. De geestelijke verzorging van de vakantiegangers behoort ook tot de taken van de kerkgemeente Borkum. Samen met de katholieke en lutherse gemeenten worden in oecumenisch verband talrijke culturele evenementen voor de toeristen georganiseerd: lezingen, tentoonstellingen, concerten, enz. De evangelisch-gereformeerde kerk heeft op Borkum een familievakantieoord met de huizen Blinkfüer en Villa Gerhards. Hier vinden talrijke familiebezinningsdagen vanuit de landskerk plaats.

Predikante Margit Tuente
Wilhelm-Bakker-Straße 5
26757 Borkum

Bildmarke des Borkum-Logos

Drempelvrije toegang

Op 7 mei 1897 werden alle lutheranen op het eiland uitgenodigd voor een bijeenkomst in Köhler's Dorfhotel, waar 39 gezinshoofden verschenen.

Evangelisch Lutherische Kirche auf Borkum
Evangelisch-Lutherische Kirche Borkum

Er werd besloten een Lutherse vereniging op te richten met het doel een Lutherse gemeente te stichten en een kerk te bouwen.

Op 7 mei 1897 werden alle lutheranen op het eiland uitgenodigd voor een bijeenkomst in Köhler’s Dorfhotel, waar 39 gezinshoofden verschenen. Er werd besloten een Lutherse vereniging op te richten met het doel een Lutherse gemeente te stichten en een kerk te bouwen. Er werd ijverig gecollecteerd onder de badgasten en de bevolking van het eiland, en weldra werd in 1899 de kerk voltooid met een opmerkelijke koorruimte. Prachtige vensters en het Janke-orgel van 1980 in barokstijl vervolmaken de ambiance.

Bildmarke des Borkum-Logos

De katholieke kerkgemeenschap

Die Katholische Kirche auf Borkum
Katholische Kirchengemeinde

De katholieke kerk werd in 1880/1882 als kapel “Maria Meeresstern” (Maria Sterre der Zee) gebouwd door kapelaan Karl Boeddinghaus uit Münster ‘van kuurgasten voor kuurgasten’. Het opkomende kuurtoerisme maakte reeds in 1905 de eerste uitbreiding van de kerk met één gewelfjuk naar het westen noodzakelijk. Na de Tweede Wereldoorlog – niet in de laatste plaats vanwege de vele verdrevenen uit de voormalige Duitse provincies naar Borkum – werd een uitbreiding van de kerkruimte noodzakelijk. In 1954 werd de kerk met een kerkzaal naar het oosten uitgebreid, zodat het koor tussen het schip en de kerkzaal kwam te liggen. Pas in 1987/88 kon de kerk naar de westelijke kant worden uitgebreid. En er kwam een grote, verhoogde galerij bij.

Bovendien werd de kerktoren verbouwd tot klokkentoren met 4 klokken en een opgang naar de galerij. In 1989/90 werd het parochiehuis Meeresstern gebouwd en werd het kerkplein ingewijd. De kerk beschikt nu over 450 zitplaatsen. Sinds 1901 is er een pastoor op Borkum, die aanvankelijk alleen voor de kerk verantwoordelijk was. Vanaf 1910 ontstond er een kleine kerkelijke gemeente die onder de St. Michael van Emden viel. De kerkgemeente op Borkum werd in 1924 onafhankelijk en werd in 1988 tot parochie gemaakt. De katholieke kerkgemeenschap op Borkum telt momenteel ca. 860 leden. De kerk valt onder het decanaat Oost-Friesland en tot het bisdom Osnabrück. Er zijn veel kuurgasten en toeristen uit heel Duitsland die graag de kerk bezoeken en elke zondag de diensten in de Maria Meeresstern bijwonen.

Educatief adviseur
Kirchstraße 30
Andres Langkau