×

De Noordzee ontdekken

Die Nordsee entdecken

Wonderbare Noordzeenatuur in 16 bassins

Al sinds de zeventiger jaren nodigt het direct aan de Zuidpromenade gelegen Noordzee-aquarium Borkum bezoekers uit, om de bonte onderwaterwereld rondom Borkum te verkennen en de dierenwereld van de Noordzee beter te leren kennen. Onder andere door financiële ondersteuning van de Europese Unie en de deelstaat Nedersaksen werd het aquarium in 2015 geheel vernieuwd. Daarbij werd een informatief tentoonstellingsconcept ontwikkeld. In 16 aan verschillende onderwerpen gewijde bassins ontstond een representatieve doorsnede van de wonderbare Noordzee-natuur, die de verschillende habitats op indrukwekkende wijze weerspiegelt.

Onderwerp 1: Borkum Rif

Geliefde thuisbasis van fascinerende levende wezens

Borkum Rif vormt een habitat met sterke stromingen uit allerlei richtingen. Zo zijn er de getijdestromingen evenals de invloeden van de Wester- en Oosterems. Hier bevinden zich vele ondiepe plekken die dit rif gevaarlijk maken. De ondergrond bestaat uit zand en keien.

Onderwerp 2: Houten krib

Bescherming en voedsel

De houten kribben bij Ronde Plate zijn de oudste kribben van Borkum. Door zandverplaatsingen als gevolg van stromingen of stormen zijn deze soms bedekt met zand of juist blootgelegd. Sommige staan permanent onder water. Zij vormen een habitat voor plaatsgebonden mosselen, slakken en schaaldieren.

Onderwerp 3: Havenbassin

Niet alleen voor schepen een veilige haven

Met de getijdenstroom komen allerlei verschillende dieren terecht in de havenbassins. De damwanden herbergen drijvende garnalen, die voor vele vissen als voedsel dienen. Als ze komen in de late herfst en winter op zijn, dan vertrekken de vissen weer naar andere streken.

Onderwerp 4: Open Noordzee

Gigantisch ecosysteem

De open zee beslaat zeventig procent van het aardoppervlak en vormt een gigantisch samenhangend ecosysteem. Het gemiddelde zoutgehalte bedraagt ca. 35 gram zout per liter. Als het opgeloste zout aan zee onttrokken zou worden, dan zou men daarmee de hele aarde met een 36 meter dikke laag kunnen bedekken.

Offene Nordmeer

Onderwerp 5: Open Noordzee

Indrukwekkende verschijningen

Rondom Borkum leven in de Noordzee talrijke kwallensoorten, die afhankelijk van het jaargetijde, wind en stroming voorkomen. Hun bijzondere benamingen danken de neteldieren meestal aan hun uiterlijk en opvallende patronen. Door de stromingen spoelen kwallen vaak op onze stranden aan.

Offene Nordmeer

Onderwerp 6: Vloedgaten

Reddende habitat voor vele kleine zeebewoners

Vloedgaten zijn als kleine rivieren in het zand of wad, die zelfs bij eb nog gevuld zijn met water. Bij eb zwemmen hier kleine zeediertjes rond die het gewone droogvallen niet zouden overleven. Het vloedgat is dus een belangrijke habitat voor veel van de hier voorgestelde dieren.

Priel

Onderwerp 7: Open zee

Kinderkamer voor de volgende generatie

De volgende generatie van enige roofvissen (bijv. de hondshaai) groeit op in zogenaamde eikapsels. Aangespoelde kapsels zijn meestal leeg omdat het embryo al is uitgekomen. Ter bescherming tegen vraatzuchtige vijanden worden de eikapsels en de jongen gescheiden van hun grotere verwanten.

Offenes Meer

Onderwerp 8: Jachthaven I

Goed opletten is de moeite waard!

Van meesters in camouflage tot ongewone ondiepwaterdieren – ook in de aangrenzende wateren rond de jachthaven van Borkum zijn tal van dieren te ontdekken die je niet elke dag ziet. Een blik in het water is daarom de moeite waard!

Jachthafen

Onderwerp 9: Drijfhout

Zeker niet levenloos

Hout dat in de zee ronddrijft is vaak begroeid met kleine algen, die op hun beurt een schuilplaats bieden aan talrijke kleine dieren zoals schaaldieren of vissen. De stromingen, wind en golfslag drijven dit hout vaak op de duinbekleding.

Treibholz

Onderwerp 10: Jachthaven II

Bloemdieren

Op de pontons in de havens van Borkum groeien talrijke ascidianen, zeeanemonen en zachte koralen. Deze filteren het plankton dat door de getijden binnenstroomt en veranderen de drijvende pontons onder de waterkant in deels kleurrijke habitats.

Jachthafen

Onderwerp 11: Strand/strandhoofden

Geliefd aanlooppunt

De strandhoofden die zijn aangelegd vormen bolwerken tegen stormvloeden. Zij hebben een loef- en een lijzijde waar bijvoorbeeld boomkokerwormen, heremietkreeften, oeverkrabben of slakken kunnen worden aangetroffen. Als de wind gunstig staat, worden de zeelichtdiertjes hierheen gedreven.

Strand/Buhne

Onderwerp 12: Mosselbank

De basis voor het leven van vele zeedieren

Onder bepaalde omstandigheden kunnen zich op de zeebodem grote mosselbanken vormen, die op hun beurt de basis vormen voor vele andere kleine levende wezens. Ook in de Waddenzee bij Borkum komen grote mosselbanken voor.

Muschelbank

Onderwerp 13: Golfbreker

Welkome habitat

In de onmiddellijke nabijheid van het strand leven in het vlakke water rondom de stenen pieren vele kleine dieren, die hier met het blote oog kunnen worden geobserveerd. Het vormt opnieuw een bewijs dat de Noordzeebewoners zo iedere vrije plek bewonen en als habitat benutten.

Buhne

Onderwerp 14: Wad

Vochtige biotoop en kraamkamer

Het Wad is de kraamkamer van vele zeebewoners en een van de meest betekenisvolle natuurgebieden van Europa. De Waddenzee geldt wereldwijd als een van de grootste vochtige biotopen en vormt een paradijs voor duizenden soorten mossels, planten en kleine dieren. Deze is zo vol leven dat het ook voor reusachtige

vogelzwermen voor het verversen van de voedselreserves dient.

Watt

Onderwerp 15: Offshore

Nieuwe energie brengt nieuwe habitats

Door de betonnen voetstukken en rotspartijen van de grote offshore-windturbines is een geheel nieuwe habitat ontstaan. Mede door het heersende vangstverbod hopen wetenschappers dat de dierenpopulaties zich hier zullen herstellen en nieuwe soorten zich zullen vestigen.

Offshore