×

NATUUR

DE WADDENZEE IS EEN UNESCO-WERELDERFGOED

DE WADDENZEE IS EEN UNESCO-WERELDERFGOED

Tussen het Noordzee-eiland Borkum en de kust bevindt zich een wereld van zeldzame verscheidenheid – jong, oorspronkelijk en gekenmerkt door natuurkrachten die hier heersen: de Waddenzee. Sinds 2009 mag dit gebied de titel UNESCO Werelderfgoed dragen. Want het is ook van buitengewone, universele waarde

Bildmarke des Borkum-Logos

WADDENZEE

HET MILIEU LIGT ONS NA AAN HET HART!

Ufer von Borkums Strand
Natur Borkum

Om de Noordzee en de Waddenzee te beschermen, werkt het Noordzee-eiland Borkum al tientallen jaren samen met de Nederlandse Waddenvereniging, de milieustichting WWF en de ‘Naturschutzbund Deutschland’. De stad Borkum heeft er in talrijke processen voor gezorgd dat alleen schone industriële bedrijven zich in het Eemsmondgebied konden vestigen. Om te voorkomen dat de stranden worden verontreinigd door olie of scheepsafval, kon de Noordzee na tientallen jaren van inspanningen worden uitgeroepen tot een speciaal gebied waarin scheepsafval en olie niet langer ongestraft mogen worden gestort. Milieuovertreders worden flink beboet.

VideoPlayer Piktogramm

WADDENZEE

Piktogramm für Zitate

Eine digitale Wattwanderung durch das UNESCO-Weltnaturerbe

Digitaler Audioguide anhören Der Watt für´s Ohr - Audioguide. Joke Pouliart ist zertifizierter Nationalpark-Wattführer und nimmt Sie mit auf eine digitale Wattwanderung ins UNESCO-Weltnaturerbe. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Wattenmeers und erfahren Sie, was diese einzigartige Naturlandschaft so besonders macht. Hier anhören.
Bildmarke des Borkum-Logos

WADLOPEN IN GEBARENTAAL

De Waddenzee is een zeer jong landschap met zoutmoerassen en duinen, stukken wad en stranden, die door wind en getijden steeds opnieuw worden gevormd.

Die Salzwiesen auf Borkum
Salzwiese

Ondanks de jonge leeftijd kan de Waddenzee ons veel vertellen over de geschiedenis van de aarde. De ontwikkeling ervan begon in de laatste ijstijd (meer dan 10.000-12.000 jaar geleden) en staat nooit stil. Tot op de dag van vandaag, en soms binnen een paar dagen, kun je in de Waddenzee zelf ervaren hoe de natuurlijke dynamiek het landschap steeds opnieuw vorm geeft. Informatieborden overal op Borkum helpen je bij de oriëntatie in het landschap. Want 81 procent van het eiland behoort tot het Nationaal Park Nedersaksische Waddenzee. Een uitzondering hierop vormen de bebouwde terreinen bij de haven, in het Westland en het Oostland. Wie het Noordzee-eiland met zijn verschillende habitats niet alleen wil verkennen, kan ook meegaan met een van de vele rondleidingen, bijv. op het Nationaalparkschip ‘Borkumriff’.

Omdat dit unieke stukje natuur nog heel lang moet blijven bestaan, vragen we je het volgende: doe aan afvalscheiding en produceer zo min mogelijk afval! Landkreis Leer heeft op Borkum een afvaloverlaad- en sorteerinstallatie. Scheid ook tijdens je vakantie op het eiland je afval in restafval, papier, organisch afval en recyclebaar afval!

 

 

Bildmarke des Borkum-Logos

SCHOON WATER

Bild mit Aussicht auf das Wattenmeer
Wattenmeer

Volledig biologische en chemische zuiveringsfasen zorgen al tietallen jaren voor schoon afvalwater. Ook de overheid op Borkum en de bedrijven met het actielabel proberen zo min mogelijk afval te produceren. Dit betekent o.a. milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen, gebruik van chloorvrij recyclingpapier, afvalarm ontbijt en geen gebruik van wegwerpbestek en portieverpakkingen. Neem dus ook geen wegwerpbestek en portieverpakkingen mee naar het eiland en ga naar winkels die een milieuvriendelijk assortiment aanbieden. Wat vooral belangrijk is, is de correcte verwijdering van hondenpoepzakjes. Er zijn overal op het eiland afvalbakken die speciaal voor dit doel bestemd zijn.

VideoPlayer Piktogramm

Wattwanderungen im Wattenmeer in Gebärdensprache